MATIS

Interný informačný systém zameraný na evidenciu požiadaviek pracovísk UNM, manažovanie a vyhodnocovanie kvality práce.